Gada dalības maksa auto vai moto orientēšanās kausā - A grupā EUR 20,00, dalības maksa posmā ir EUR 10,00. Gada dalības maksa auto vai moto orientēšanās kausā -B grupā EUR 40,00, dalības maksa posmā ir EUR 30,00.

A grupas posma uzvarētājs saņem naudas balvu, kuras apmērs atkarīgs no dalībnieku skaita, piemēram, ja posmā piedalās desmit dalībnieki balvas apmērs ir EUR 50,00. B grupas posma uzvarētājs saņem naudas balvu, kuras apmērs atkarīgs no dalībnieku skaita, piemēram, ja posmā piedalās desmit dalībnieki balvas apmērs ir EUR 150,00.

Lai piedalītos nepieciešama attiecīgā transportlīdzekļa vadītāja kvalifikācija. Piedaloties, tiek ievēroti ceļu satiksmi reglamentējošie normatīvie akti.

Auto vai moto kausa kalendārā gada I. posma dalībniekiem tiek piešķirti 5. reitinga sākuma punkti (RSP), jaunpienācējiem nākamajos posmos (RSP) punktu apjoms, astoņdesmit procentu apmērā, tiek pielīdzināts, tā dalībnieka(ces) reitinga punktiem, kurš(a) atrodas pēdējā vietā, no tiem, kas pieteikušies(ās) dalībai aktuālajā posmā. Punktiem par dalību posmā, ieņemto vietu, pieskaita papildus dalības punktus (DP), kuri sastāv no:

1) par piedalīšanās posmā-5% no dalībnieka reitinga punktiem (DP1);

2) par trešo vietu posmā-5% no saviem reitinga punktiem (DP2);

3) par otro vietu posmā-10% no saviem reitinga punktiem (DP3);

4) par uzvarētu posmu 15% no saviem reitinga punktiem (DP4).

Katra posma nākamajai ieņemtajai vietai "solis" uz augšu + 2 reitinga punkti (RP).

Katram auto orientēšanās dalībniekam(cei) tiks piešķirts un nosūtīts uz e-pastu numurs, kurš jāizprintē un piedaloties posmā - jānovieto automobiļa iekšpusē pie priekšējā stikla, kreisajā pusē.

Secību, kādā tiks dots starts (intervāls starp dalībniekiem piecas minūtes) dalībnieki saņem vienu dienu pirms posma norises. Par kustības uzsākšanu atrāk (vairāk par sešdesmit sekundēm pirms noteiktā laika) tiek piešķirtas septiņas soda minūtes, par katru priekšlaicīgo minūti.

Sacensību dienā plkst. 9:00 katrs dalībnieks e-pastā (tiks publicēts arī mājas lapā) saņems objektus, kuros jānokļūst. Nokļustot pie katra objekta, jānofotogrāfē tas kopā ar sevi un pēc finiša (ne vēlāk, kā tajā pašā dienā) jānosūta uz: info@amok.lv

Pirmajam dalībnieka starts tiks dots plkst.10:00. Lai piedalītos nepieciešams lejuplādēt Family Locator un pieteikties grupā AMOK.LV.

Mūs atbalsta